มหาวิหาร เซนต์ วิตัส

มหาวิหารเซนต์ วีตัส

ขอนำท่านชม มหาวิหาร เซนต์ วิตัส ตั้งอยู่บนแลนด์มาาร์คที่โดดเด่นบนยอดเขา แห่งปราสาทปราก ริมแม่น้ำลัตวา ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตพระราชวังเก่าแก่ ที่ก่อสร้างมาก่อนตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 ถือว่าเป็นยุคสร้างบ้านสร้างโบราณของชาวโบฮีเมียน เลยทีเดียว เมื่อเราเข้าส … อ่านเพิ่ม