58 / 100

อิตาลี (อิตาลี : Italia ) เป็นประเทศในยุโรปใต้ ร่วมกับกรีซได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่งกำเนิดของวัฒนธรรมตะวันตก ไม่น่าแปลกใจเลย ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของแหล่งมรดกโลกขององค์การยูเนสโก จำนวนมากที่สุด ในโลกศิลปะชั้นสูงและอนุสรณ์สถานมีอยู่ทั่วไปทั่วประเทศ

ช่องทางติดตาม และแชร์ เราได้